قصد ثبت کردن چه چیزی را دارید ؟

از قرار دادن هر گونه اطلاعات شخصي و خصوصي در فضاي مجازي اجتناب كنيد . «آدرس»  مسئوليت سوء استفاده از اين اطلاعات را بر عهده نمي گيرد.اطلاعات شما براي عموم قابل مشاهده نيست و فقط توسط اشخاصي که شما درخواست آنها را به عنوان دوستتان پذیرفته اید در دسترس خواهد بود.

ما اطلاعات شما را براي هيچ شخص يا گروه يا شرکت ديگري فاش نميکنيم.اطلاعات اعضاء بغير از آن قسمت از اطلاعات که بطور معمول توسط نرم افزار سايت قابل ديدن ميباشد ، محرمانه نگهداري ميشوند.

تحت هیچ شرایطی «آدرس» مسئولیت خسارت های وارده در اثر اعتماد اعضاء به دیگر کاربران و فاش شدن اطلاعات توسط خود عضو را نمی پذیرد. همچنين «آدرس» مسئوليتي در مورد از بين رفتن اطلاعات قرار گرفته بر روي اين مجموعه را ندارد.مسوولیت حفظ رمز عبور به عهده خود کاربر می باشد و «آدرس» تحت هیچ شرایطی رمز عبور کاربران را از آنها درخواست نخواهد کرد.

در صورتيکه کلمه عبور خودرا فراموش کرده ايد با استفاده از لينک 'رمز خود را فراموش كرده ام' ميتوانيد آنرا دريافت کنيد. مسئولين سايت به هيچ عنوان نسبت به ارسال دستي اين اطلاعات اقدام نخواهند کرد.

Address UI